Група за професионалисти с повече от година стаж във фитнес залата, които искат да свалят излишни килограми по-малко от 10 кг.

Всяка тренировка започваме с 5 мин. кардио и разтягане на мускулите!

Първата част на тренировката се състои от 3 упражнения, кото изпълняваме бавно и концентрирано, така че да усещаме напрежението в целевите мускули. Всяко упражнение го правим по 6 серии, по принципа на пирамидатата т.е. започваме с достатъчно големи тежести, с които да направим 10 повторения, след което намаляме тежестите за сметка на повторенията, които се увеличават. Почивка между сериите 40 сек., между упражненията 1 мин.

Втората част на тренировката се изпълнява по принципа на трисетове /три упражнения, които изпълняваме едно след друго без почивка между тях/. Трисета се повтаря 3 пъти. Почивка между трисетовете 1,5 мин.

1. Клек на Смит машина 6х10-10-15-15-20-20

2. Напади на Смит машина 6х10-10-15-15-20-20 на всеки крак

3. Румънска тяга 6х10-10-15-15-20-20

Трисет х3
– Задно бедро от седеж х25

– Обратна екстензия х25

– Мост от лежанка с щанга х25