Група за набиране на мускулна маса

Всяка тренировка започва с 10 мин. кардио загрявка и разтягане на всички мускулни групи.

Тренировката е на принципа на серии, всяко упражнение се изпълнява в 4 серии. Използваме достатъчно голяма тежест, приблизително 60% от максимума за 1 повторение. Упражненията се изпълняват бавно и концентрирано, така че да чувстваме работещите мускули. Почивка между сериите до 1 мин., а между упражненията от 2 до 3 мин.

1. Клег на Смит машина на 1 крак 4х15

2. Румънска тяга 4х15-12-10-8

3. Избутване на 1 крак на платформа 4х15

4. Махове на скрипец 4х10/12

5. Задно бедро на седеж 4х15

6. Задно бедро от лег 4х15