Група за начинаещи с цел набиране и подобряване качеството и релефа на тялото

Всяка тренировка започваме с 5 мин. кардио и разтягане на мускулите!

Тежести в първите две упражнения, трябва да бъдат подбрани така че последните 2-3 повторения да ги направите с усилие. Почивка между сериите 1,5 мин., а между упражненията 2 мин.

Тежестите в комбинираните сетове /две упражнения на една и съща мусколна група, които се изпълняват без почивка между тях и 1,5 мин. почивка след като изпълним комбинирания сет/ да се подбират така, че след приключване на упражнението да имаме запас от енергия за още 2-3 повторения. Всеки комбиниран сет се повтаря по 2 пъти.

Всички упражнения се изпълняват така, че през цялото време да усещате целевата мусколна група – глутеоса.

Тренировка:
1. Клек на скрипец с тясно поставени крака – 2 серии по 25 повторения

2. Лег преса с тясно поставени крака – 2х25

I. Комбиниран сет х2
– Напади в движение с гири х10 на крак

– Мост от земя + вътрешно бедро х50

II. Комбиниран сет х2
– Напади назад х10 на крак

– Разтваряне на крака на абдуктор машина х50

III. Комбиниран сет х2
– Диагонални напади х10 на крак

– Махове с прав крак х25 на крак

IV. Комбиниран сет х2
– Напади напред х10 на крак

– Махове със сгънат в коляното крак х25 на крак